"Polska, moja Ojczyzna"

"Polska, moja Ojczyzna", to tytuł przedstawienia w wykonaniu uczniów klasy II, które odbyło się dnia 15 marca, w obecności zaproszonych Rodziców i uczniów z klas O-III. Uczniowie kl.II starają się systematycznie propagować wartości patriotyczne w szkole i klasie. Jedną z form było właśnie przygotowanie widowiska słowno- muzycznego o Polsce.

Galeria zdjęć