Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

"Polska, moja Ojczyzna"

"Polska, moja Ojczyzna", to tytuł przedstawienia w wykonaniu uczniów klasy II, które odbyło się dnia 15 marca, w obecności zaproszonych Rodziców i uczniów z klas O-III. Uczniowie kl.II starają się systematycznie propagować wartości patriotyczne w szkole i klasie. Jedną z form było właśnie przygotowanie widowiska słowno- muzycznego o Polsce.

Galeria zdjęć