Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Lodowisko

Dnia 9.02.2016 r. uczniowie klas VI, VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum mieli okazję doskonalić umiejętność jazdy na  łyżwach na lodowisku w Białymstoku. Niektórzy mieli  łyżwy pierwszy raz na nogach, nie było się więc bez upadków, ale z uśmiechem na twarzy. Wielu kolegów służyło swoim ramieniem w wędrówce po lodowisku. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele: p. Agnieszka Tołczyk, p. Grażyna Zajkowska i  p. Krzysztof Kardasz. Wszyscy świetnie się bawili i co najważniejsze bezpiecznie i cali wrócili do domu.  Jednogłośnie też wyrazili chęć ponownego  wyjazdu   na lodowisko. Wyjazd zorganizowała p. Grażyna Zajkowska. Galeria Zdjęć