Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Teatrzyk kukiełkowy przedstawia...

Klasy IVa i IVb uczestniczyły w międzyklasowym projekcie „Teatrzyk kukiełkowy przedstawia…”. Do prac nad realizacją projektu zgłosili się uczniowie, którzy chcieli wykazać się swoim talentem animatorskim. Na warsztat  wzięli balladę Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. Stworzyli różnorodne kukiełki, odpowiednią scenografię i po próbach wystąpili przed publicznością. Uczniowie klasy IVb zaprezentowali swoje przedstawienia przed uczniami klasy 0, piątej i siódmej. Widzowie nagrodzili występy młodych animatorów gromkimi brawami.  

Galeria zdjęć