Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Lekcje z projektem "Chłopcy z Placu Broni"

Uczniowie klasy V realizowali na lekcjach języka polskiego zadania projektu edukacyjnego związanego z lekturą ”Chłopcy z Placu Broni”. Głównym celem projektu było kształtowanie nawyku obcowania z literaturą, a poza tym rozwijanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności korzystania z różnego typu słowników, gromadzenie i selekcja materiału oraz współpraca w grupie. Zakończeniem działań projektowych uczniów było zaprezentowanie przed kolegami swojej pracy przez  grupy: reporterów, sprawozdawców, trupę teatralną, zespół zwiadowców i zespół doradców. 

Galeria zdjęć