Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Niepodległa Polska

W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się konkursy dla klas IV-V oraz klas VI-VII-VIII i III gimnazjum pt: "Niepodległa Polska".

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria kl. IV - V SP:

I. Mieczkowska Magdalena kl. Va

II. Grabowska Magdalena kl. Va

III. Grabowski Dawid kl. Vb

Kategoria kl. VI-VIII SP i III G:

I. Ciborowski Piotr kl. VIII

II. Julia Wilczewska kl. VIII

III. Dąbrowska Karolina i Maleszewska Natalia k. VI

Galeria zdjęć