Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II

„Jest zatem konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży swoim życiem,
były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom
może stawać się lepszym, rozwijając w pełni swoją naturę”.                                   (Encyklika „Fides et Ratio”)

W dniu 26 marca 2018r. w naszej szkole odbyła się „Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II”. Wzięło w niej udział 18 uczniów w dwóch grupach wiekowych: kl. IV – VI Szkoły Podstawowej – 8 osób oraz kl. VII Szkoły Podstawowej i kl. II – III Gimnazjum – 10 osób. Organizatorem akcji była firma Olimpus. Celem jej było usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy o Papieżu, a dla nas także o Patronie Szkoły. Przygotowaniem uczniów do udziału oraz organizacją Olimpiady w szkole zajęły się Panie: I. Gosk oraz K. Pelc. Wyniki konkursu poznamy w maju. Galeria zdjęć