Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Konkurs z języka angielskiego Christmas Pictionary

W grudniu uczniowie z klas I-III wzięli udział w konkursie z języka angielskiego "Christmas Pictionary". Świąteczne książeczki, plakaty i słowniki tworzą piękną wystawę na parterze naszej szkoły. Dzieci odkrywają bożonarodzeniowe zwyczaje brytyjskich dzieci i porównują ich tradycje ze swoimi. W konkursie I miejsce zajęła Dominika Zajkowska z kl. III, drugie miejsce przypadło Mateuszowi Nartowiczowi, a III miejsce zajął Damian Wądołowski z kl. III. Gratulujemy i dziękujemy za współpracę i pomoc Rodzicom dzieci!