Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

W gospodarstwie rolnym można pracować bezpiecznie

W dniu 16 października miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowanego przez KRUS od hasłem  "W gospodarstwie rolnym można pracować bezpiecznie". Wyniki przedstawiają się nastepująco: miejsce I - Klaudia Wądołowska kl. III Gimnazjum, miejsce II - Emilia Ciborowska i Damian Dobkowski kl. III Gimnazjum oraz Julia Rafałowicz kl. II Gimnazjum. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!  Podczas uroczystości wręczenia nagród odbył się również pokaz udzielania Pierwszej Pomocy. Galeria zdjęć