Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Konkurs "Malowane pieśniami patriotycznymi"

Uczennice klasy Va: Joanna Żmijewska i Wiktoria Kapica wzięły udział w konkursie powiatowym „Malowane pieśniami patriotycznymi” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku i Książnicę Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku przy współpracy bibliotek publicznych powiatu białostockiego.  Joanna Żmijewska otrzymała wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe za pracę plastyczną, która została zamieszczona w publikacji ,,Śpiewnik Pieśni Patriotycznych" i na wystawie w Supraślu

Galeria zdjęć