Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Konkurs Vestehen

W czwartek 3 listopada sześciu uczniów z drugiej klasy oraz dwóch z trzeciej klasy gimnazjum wzięło udział w nietypowym konkursie z języka niemieckiego. Zawody odbyły się przy pomocy komputera z dostępem do Internetu i słuchawek. Interaktywny konkurs o nazwie Verstehen polegał na rozwiązaniu audio-testu składającego się z 24 pytań. Każde z pytań oraz pięć proponowanych odpowiedzi uczestnik mógł odsłuchać dowolną ilość razy. Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które powinny nadejść za dwa tygodnie.