Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Wyniki konkursów SKO

Przedstawiamy listę zwycięzców w konkursach SKO, nad którymi patronat sprawował Bank w Zawadach.  Nagrody zostały wręczone w Dniu Dziecka przez Dyrektor Banku Spółdzielczego w Zambrowie Oddział w Zawadach panią Bożenę Zajkowską. Gratulujemy zwycięzcom. 

Lista nagrodzonych