Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Matematyka może być ciekawa

Ośmioro uczniów klasy szóstej, w ramach zajęć wyrównawczych z matematyki, wzięło udział w turnieju matematycznym. Jego celem była popularyzacja zabawowej formy uczenia się i utrwalania wiadomości z matematyki oraz  rozwijanie zainteresowania matematyką. Zwyciężczynią została Anna Wądołowska, drugie miejsce ex aequo zajęli: Julia Rafałowicz oraz Kacper Krzewski trzecie zaś Jakub Targoński. Zwycięzcy nagrodzeni zostali dyplomami. Turniej przeprowadziła p. Agnieszka Szymańska.