OBIADY

OBIADY -  STYCZEŃ 2020

Informujemy, że wpłata za obiady za miesiąc styczeń 2020 r. wynosi 25,50 zł. (5 dni x 5,10 zł)

Wpłaty należy dokonać do 15 stycznia 2020 r. na konto szkoły

o numerze 85 8775 0009 0040 0400 0707 0011

tytułem: wpłata za obiad, imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc styczeń.