Ogłoszenia

OBIADY

Opłata za obiady w lutym wynosi 99 zł (dzienny koszt obiadu - 5,50zł). Płatne do 20 lutego 2018r.