Pracownicy

Nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach

w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor  -  Małgorzata Romatowska

Wicedyrektor –  Iwona Słomczewska

 Lp.

 Nauczyciel

 Nauczany przedmiot, funkcja

 1

 Chowańska Emilia

oddział przedszkolny

 2

 Dąbrowska Barbara

 edukacja wczesnoszkolna 

 3

 Dąbrowski Dariusz

 j. niemiecki

 4

 Gosk Irena

 religia

 5

 Grabowski Paweł

 przyroda, biologia, matematyka

 6

 Kardasz Krzysztof

 wychowanie fizyczne

 7

 Konopka Renata

 edukacja wczesnoszkolna

 8

  Kruszewski Mariusz

 chemia, zajęcia komputerowe, informatyka, matematyka

 9

Lewczuk Elżbieta j. polski

 10

 Ludkiewicz Iga

 muzyka

 11

 Małyszko Izabela

 logopeda

 12

 Misiukiewicz Anna

 j. polski, bibliotekarz

 13

 Mościcka - Kulesza Dorota

 punkt przedszkolny

 14

 Pelc Katarzyna

 religia, plastyka, zajęcia artystyczne

 15

 Piotrowska Maria

 j. polski

 16

 Sawicka Katarzyna

 j. angielski

 17

 Słomczewska Iwona

  j. angielski

 18

 Stypułkowska Hanna

 edukacja wczesnoszkolna

 19

 Szmurło Joanna

 pedagog

 20

 Szymańska Agnieszka

 matematyka

 21

 Tołczyk Agnieszka

 przyroda, fizyka, zajęcia techniczne, technika, WDŻ

 22

 Wądołowski Sławomir

 historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa

 23

 Zajkowska-Bielawska Grażyna

 geografia, wychowanie fizyczne