Kalendarz roku

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r. 

5.

Egzamin gimnazjalny

18, 19, 20 kwietnia 2018r. (środa, czwartek, piątek)

7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada (czwartek) 2017 r.

3 listopada (piątek) 2017 r.

30 kwietnia (poniedziałek) 2018 r.

2 maja (środa) 2018 r. 

4 maja (piątek) 2018 r. 

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r. 

9.

Ferie letnie

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.