Wizyta studyjna

Dnia 26.02.2019 w ramach realizacji projektu „Dobry Zawód – Fajne Życie  - popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”  organizowanego przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcyjnego, uczniowie klasy  III gimnazjum uczestniczyli w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie  KarT, oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku. Wizyta była świetną okazją  do zapoznania się z ofertą szkoły zawodowej jako szkoły nowoczesnej, innowacyjnej, stwarzającej możliwości rozwoju i otrzymania „ dobrej pracy” przez młodzież. Opiekunami wyjazdu byli: pedagog- Joanna Szmurło oraz wychowawca klasy III gimnazjum- Dariusz Dąbrowski