40-ta rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej." 
Jan Paweł II, Przemówienie na Okęciu, 1983r.

16.10.1978 - 16.10.2018 - 40 lat mija od wyboru św. Jana Pawła II na Biskupa Rzymu. Nie mogliśmy zapomnieć o tym ważnym wydarzeniu w dziejach Polski. Stąd też uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem p. I.  Gosk krótko przedstawili wybór Karola Wojtyły na Papieża oraz zaprezentowali niektóre przesłania z Jego  nauczania. Niech będą on dla nas wskazówkami w życiu. Przy tablicy upamiętniającej Naszego Patrona - św. Jana  Pawła II złożone zostały kwiaty.