Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Zbiórka na Fundusz Papieski

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest.
Nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi"
św. Jan Paweł II 

Zbiórka na "Fundusz Papieski dla młodzieży zdolnj, a ubogiej" - to ogólnopolska akcja, która zawsze odbywa się w Dniu Papieskim. Jej inspiratorem był św. Jan Paweł II. Członkowie Szkolnego Koła Caritas naszej szkoły pod kierunkiem p. I Gosk i K. Pelc włączyli się w akcję i zbierali pieniądze przed kościołem w Zawadach i Ciborach Kołaczkach po każdej Mszy Świętej. Losy osób potrzebujących nie są nam obojętne.