Karta rowerowa 2018

Uczniowie klasy IVA i IVB opanowali wiadomości teoretyczne oraz wykazali się dobrą znajomością znaków i przepisów ruchu drogowego. W dniu 12 czerwca 2018 r. na miasteczku ruchu drogowego pozytywnie zaliczyli egzamin na kartę rowerową pod czujnym okiem p. Agnieszki Tołczyk, która przygotowała ich pod kątem treści teoretycznych i przeprowadziła egzamin praktyczny. Zadowolenia i radości było co nie miara. Stres, jaki towarzyszył na egzaminie, szybko znikł, gdyż wszyscy uczniowie zaliczyli go pozytywnie. Gratulujemy wszystkim zdobycia pierwszych uprawnień do kierowania pojazdem jednośladowym po drogach publicznych.

Galeria zdjęć