Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Spotkanie autorskie z p. Pawłem Boręsewiczem

Dnia 11 kwietnia 2018r. w Bibliotece Publicznej w Zawadach odbyło się spotkanie autorskie z Panem Pawłem Boręsewiczem - autorem książek dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyły w nim obie klasy czwarte naszej szkoły. Autor w bardzo ciekawy sposób wprowadził uczestników spotkania w świat swoich książkowych bohaterów. Tworząc  miłą atmosferę wywołał aktywność ze strony uczniów, którzy chętnie z nim rozmawiali, zadawali pytania a po spotkaniu zebrali autografy oraz dedykacje do książek. Galeria zdjęć