Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Odchodzę do domu Ojca

„Młodzi Przyjaciele, miejcie świętą ambicję być świętymi, tak jak On jest święty"   -    Orędzie na XV ŚDM, 29 VI 1999r.

Odszedł do domu Ojca - to tytuł gazetki, jaką wykonali uczniowie klasy III Gimnazjum pod przewodnictwem p. I. Gosk. W ten sposób chcieli uczcić rocznicę śmierci św. Jana Pawła II - naszego Patrona. Papież ,,z dalekiego kraju" całym swoim życiem realizował wzór świętości, dlatego też natychmiast po odejściu wierni wołali: „Santo subito". Św. Jan Paweł II pozostał dla nas wzorem świętości, a Jego nauki są niczym drogowskazy w drodze do nieba.