Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Narodowy Dzień Pamięci  "Żołnierzy Wyklętych".

Ma na celu oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Upamiętnia tych, którzy po drugiej wojnie światowej walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu kraju Związkowi Radzieckiemu. Pod nazwą "Żołnierze Wyklęci" kryje się wiele tysięcy osób zrzeszonych w różnych organizacjach, jak: Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku, Wolność i Niezawisłość czy Armia Krajowa Obywatelska. Wśród nich to: August Emil Fieldorf ,,Nil”, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna ,,Inka”. 

Wyklęci to żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, którzy nie pogodzili się z tym, że II wojna światowa nie zakończyła się pełnym zwycięstwem. Dla nas Polaków oznaczała zamianę jednej okupacji na drugą - radziecką. Dzięki zwycięskim mocarstwom Polska w zmienionych granicach dostała się w strefę wpływów radzieckich, co oznaczało utratę suwerenności  i komunistyczne prześladowania polskich patriotów w tym żołnierzy AK. Także znanych wam bohaterów Szarych Szeregów, czy pilotów walczących w bitwie o Anglię. Na lekcjach historii w najstarszych klasach uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniem Żołnierzy Wyklętych. Na szkolnym korytarzu została wykonana również gazetka na ten temat .