Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Narodowy Dzień Pamięci  "Żołnierzy Wyklętych".

Ma na celu oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Upamiętnia tych, którzy po drugiej wojnie światowej walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu kraju Związkowi Radzieckiemu. Pod nazwą "Żołnierze Wyklęci" kryje się wiele tysięcy osób zrzeszonych w różnych organizacjach, jak: Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku, Wolność i Niezawisłość czy Armia Krajowa Obywatelska. Wśród nich to: August Emil Fieldorf ,,Nil”, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna ,,Inka”. 

Wyklęci to żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, którzy nie pogodzili się z tym, że II wojna światowa nie zakończyła się pełnym zwycięstwem. Dla nas Polaków oznaczała zamianę jednej okupacji na drugą - radziecką. Dzięki zwycięskim mocarstwom Polska w zmienionych granicach dostała się w strefę wpływów radzieckich, co oznaczało utratę suwerenności  i komunistyczne prześladowania polskich patriotów w tym żołnierzy AK. Także znanych wam bohaterów Szarych Szeregów, czy pilotów walczących w bitwie o Anglię. Na lekcjach historii w najstarszych klasach uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniem Żołnierzy Wyklętych. Na szkolnym korytarzu została wykonana również gazetka na ten temat .