Myśli św. Jana Pawła II

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Spotkanie z absolwentką szkoły, Agnieszką Łaską

We wtorek 14.02.2018r. naszą szkołę odwiedziła absolwentka Agnieszka Łaska, która przyjechała w celu promocji swojej już drugiej książki pt.”Zapach wanilii”. Pierwsza książka jej autorstwa pt. „Magiczna tajemnica” została wydana jeszcze podczas nauki Agnieszki w naszym gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 7, II gimnazjum oraz III gimnazjum. Każdy z zaciekawieniem słuchał historii powstawania drugiej powieści. Agnieszka opowiedziała, skąd wziął się pomysł na fabułę książki i o tym, jak wyglądał cały proces drukarski i wydawniczy. Uczniowie chętnie uczestniczyli w dyskusji z autorką i zadawali jej wiele pytań. Absolwentka z wielką dumą i ekscytacją dzieliła się swoimi odczuciami na temat spełniania marzeń, przekonywała uczniów, że powinni stawiać sobie cele i do nich dążyć bez względu na przeszkody. Pod koniec spotkania każdy z obecnych mógł dostać zakładkę do książki ze specjalnym autografem pisarki i zamienić z nią parę słów osobiście. Agnieszka poprosiła również o pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami spotkania.  (Klaudia Wądołowska kl. 3 gimnazjum)

Galeria zdjęć